Poker rjecnik

TEXAS HOLD’EM onlajn poker rječnik, svi poker termini, naučite poker jezik .Osnovni poker riječnikALL-IN

Ako uložite sve svoje “chips” u bilo kojem trenutku, smatra se da ste “all-in”. To se može dogoditi u slučaju kada nemate dovoljno “chips” da platite “bet”, ili kada uložite sve svoje “chips” kao dio strategije u No Limit Pokeru. Kada ste ušli u “all-in” situaciju imate mogućnost da osvojite dio “pot-a” ili cijeli “pot”. Ne možete osvojiti onaj dio “pot-a” koji je bio dodan nakon što ste ušli “all-in”.

AVATAR

Izraz iz kompjuterskih igrica za sliku ili figuricu koja je korištena da predstavlja igrača/osobu.

BAD BEAT

Izraz se odnosi na velikog favorita u “hand-u” koji izgubi od protivnika koji je imao mnogo lošije početne karte (statistički)

BET THE POT

Ovaj izraz se najviše koristi u Pot Limit Poker igrama. Znači da vaš “bet” iznosi isto koliko i “pot”.

BIG BLIND

Izraz koji označava koliki su početni ulozi. Prije Big Blind-a je uvijek Small Blind koji je duplo manji. Npr. ako igrate NL $0.50/$1 - znači da je Big Blind $1, s Small Blind $0.50

BLIND

Izraz koji se odnosi na potrebne uloge koji se koriste da bi se uveo novac u igru. “Blinds” su obavezni, a pozicije se vrte u krug oko stola.

BOARD

Prve tri karte u Hold’em-u su još poznate i kao “Board”, “Community Cards” i “The Flop

BUTTON

Oznaka, obično u obliku diska, koji označava koji igrač je djeljitelj.

BUY-IN

Iznos koji je potreban da bi se priključili igri pokera. Iznos koji je potreban platiti da bi igrali na turniru se također smatra kao “buy-in”. Kod “Ring games” uvijek postoje minimalni i maksimalni “buy-in”

CALL

Kada igrač izjednači prijašnji ulog na stolu, tada se ta akcija naziva “call”

CAP

Zadnji dopušteni “raise” u “betting” rundi.

CHECK

Ukoliko nema ni jednog “bet-a” na stolu, a ne želite ulagati, taj potez se naziva “check”. “Check” se može napraviti samo onda kada nema prijašnjih uloga (bets)

CLIENT

Izraz za software koji downloadate na svoj kompjuter koji vam dopušta interakciju sa serverima određene poker stranice.

COLLUSION

Izraz za dva ili više igrača koji pokušavaju dobiti nepoštenu prednost izmjenjujući informacije.

COMMUNITY CARDS

Karte koje se dijele na stol i koje koriste svi igrači koji igraju za stolom.

DEAD BLIND

Javlja se u situaciji u kojoj ste propustili “blinds” i želite se ponovo uključiti u igru prije nego što ste u poziciji “big blind-a”. U tom slučaju morate uložiti oba “blinda”, a “small blind” se u tom slučaju naziva “dead blind” i ne računa se kod plaćanja uloga.

DEAD HAND

“Hand” koji više nije u igri.

DOWN CARDS

Karte koje se ne otkrivaju i podijeljene su igraču. Još se nazivaju i “Hole Cards”.

DROP

Isto kao i “Fold”

FACE DOWN

Podijeljene karte koje nisu vidljive drugim igračima.

FACE UP

Podijeljene karte koje su vidljive drugim igračima.

FLUSH

Bilo kojih 5 karata koje su isti “suit” (boja). Postoje: Heart, Spade, Club i Diamond

FLOP

Prve 3 “community” karte koje su vidljive svim igračima i koje koriste svi igrači. Podijeljene su sve tri odjednom.

FORCED BET

Obavezan “bet”. U nekim situacijama, igrač mora uložiti, kada se pridružio poker igri.

FOUR OF A KIND

Poker - npr. poker desetki - 4 iste karte

FREEROLL

Poker turnir u kojem nema upada. U takve turnire je besplatan ulaz.

FULL HOUSE

“Hand” u kojem imate kombinaciju od 3 iste karte + 1 par

HAND

Skup karata koje igrač koristi kroz jedno djeljenje.

HEADS UP

Situacija kada samo dva igrača ostanu u konkurenciji za osvajanje “pot-a”

HEAD TO HEAD

Poker igra u kojoj samo 2 igrača mogu sudjelovati.

HIGH CARD

Karta sa najvišim rankom. Rank karata je A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2

HOLD’EM

Također nazivan Texas Hold’em Poker. Jedna od najpopularnijih poker igara na svijetu. Svaki igrač dobije 2 karte “face down” i može koristiti 3, 4 ili 5 karata koje se dijele na stol “face up”.

KICKER

Karta koja se koristi da bi odlučila koji igrač osvaja “pot” u slučaju izjednačenja kada oba igrača imaju 2 iste ili 2 para.

MAIN POT

Početni “pot” na stolu. Kada više igrača ide “all-in”, sa strane se formira “side pot” za svakog slijedećeg igrača koji je “all-in”

MUCK

Glagol, kod “showdown-a” - čin nepokazivanja gubitničkog “hand-a”

MULTI-TABLE TOURNAMENT

Turnir u kojem se natječu igrači na više stolova, a počinju sa istim brojem “chip-ova”.

NH

“Nice Hand” - vrlo česta kratica koja se koristi u online poker-u. Znači da vam je protivnik rekao da ste imali “dobar hand”

NO LIMIT (NL)

Varijanta u kojoj ne postoji limit za ulaganje, znači da možete u svakom trenutku “all-in”.

ON THE BUTTON

Znači da ste na mjestu djeljitelja. Obično najcjenjenija startna pozicija između većine poker igrača iz razloga što ste na potezu zadnji - nakon što ste vidjeli kako su vaši protivnici reagirali.

ONE ON ONE

Vidi - “Head To Head”

PLAY CHIPS

“Chips” koji se koriste za “play money” igre. “Play chips” nemaju nikakvu stvarnu vrijednost”

POCKET CARDS

Izraz za dvije karte na početku igre.

POT LIMIT

Varijanta pokera gdje igrač može uložiti samo do iznosa koji se već nalazi u “pot-u”.

RAISE

Čin podizanja iznosa uloga prijašnjeg igrača.

RAKE

Svota novca, u “chips”, koju uzima poker kuća kao naknadu.

RAKED HAND

“Hand” u kojem je poker kuća uzela naknadu.

RANK

Vrijednost karata. Vrijednost 2-ke pik je 2. Vrijednost Q u hercu je Q. Vrijednost karata raste u rasponu od 2 do 10, nakon kojih redom slijede J, Q, K A.

RE-BUY

Uzeti još “chips” u igi, ali ne tijekom “hand-a” u kojem ste. Vrijedi i za turnire i za “cash tables”.

RIVER

Peta i posljednja “community” karta. Također je poznata kao “5th street”

ROUND

Odnosi se na dijeljenje karata i “betting” koji je u tom dijeljenju. Npr, dijeljenje “river-a” i “betting” nakon toga je “round”

ROYAL FLUSH

Najbolji mogući “hand” - Skala u boji od 10 do A.

SATELLITE

Poker turnir u kojem možete osvojiti mjesta u većem turniru. Obično su to kvalifikacijski turniri u kojima se natječe za mjesta u turnirima sa visokim “prize money”.

SHOWDOWN

Situacija nakon zadnjeg “bet-a”, kada svi igrači pokazuju i/ili “muck” hand-ove se zove “showdown”

SIDE POT

Pot koji se stvara kada je igrač “all-in”. Side pot je dostupan onim igračima koji nisu bili “all-in” u tom trenutku. Može postojati više “side pot-ova”, ovisno o tome koliko je igrača “all-in”

SIT ‘N’ GO

Turnir koji počinje dok se skupi unaprijed određen broj igrača.

SIT OUT

Znači da ukoliko igrač mora nešto hitno obaviti, ne želi otići sa stola na kojem igra, može biti “sit out”. “Blinds” će mu se i dalje oduzimati, sve dok se igrač ne vrati za stol i postane ponovno aktivan za stolom.

SMALL BLIND

Obavezan “bet” koji se uzima igraču ovisno o poticiji gdje se nalazi naspram djeljitelja.

STAKES

Ulozi sa kojima počinje svako dijeljenje za pojedinim stolom. U turnirima, “stakes” se postepeno dižu (ovisno o vremenu koje je unaprijed određeno za dizanje uloga)

STRAIGHT

“Hand” u kojem igrač ima 5 karata za redom - boja nije važna (npr. igrač ima 7, 8, 9, 10, J)

STRAIGHT FLUSH

“Hnad” u kojem igrač ima 5 karata za redom, ali su sve u istoj boji.

TEXAS HOLD’EM

Poker igra u kojoj svaki igrač dobije 2 karte koje nitko osim njega ne vidi, a nakon kojih se dijeli 5 “community” karata koje svi mogu vidjeti i koristiti.

THREE OF A KIND

“Hand” koji se satoji od 3 karte istog “rank-a”

TRIPS

Nadimak za “Three Of A Kind”

TURBO

Forma u pokeru u kojoj igrač ima minimalno vremena za donijeti odluku.

TURN

Nadimak za 4. “community” kartu u Texas Hold’em-u.

TWO PAIR

“Hand” u kojem igrač ima dva para.

Comments

Ostavite vas komentar ovde

Ova stranica namjenjena je punoljetnim osobama (18+). Igrajte odgovorno Gamble Responsibly, 18+.T&Cs apply.Please gamble responsibly.